Plány povodňových rizik 2021-2027

Plány povodňových rizik 2021-2027

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 2021-2027

Schválení plánů pro zvládání povodňových rizik 2021-2027