Návrhy plánů povodí 2021 – 2027

Na pořízení Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu se podílely příslušné Krajské úřady a kraje:

Na pořízení Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu ze svého rozpočtu finančně přispěl: Pardubický kraj a Zlínský kraj.

========================================================================

Na pořízení Plánu dílčího povodí Dyje se podílely příslušné Krajské úřady a kraje:

Na pořízení Plánu dílčího povodí Dyje ze svého rozpočtu finančně přispěl: Pardubický kraj a Zlínský kraj.