Konečné návrhy plánů povodí 2021 – 2027

Krajská verze PDP pro Jihomoravský kraj

Krajská verze PDP pro Kraj Vysočina

Krajská verze PDP pro Olomoucký kraj

Krajská verze PDP pro Zlínský kraj

Na pořízení Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu se podílely příslušné Krajské úřady a kraje:

Na pořízení Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu ze svého rozpočtu finančně přispěl: Pardubický kraj a Zlínský kraj.

========================================================================

Na pořízení Plánu dílčího povodí Dyje se podílely příslušné Krajské úřady a kraje:

Na pořízení Plánu dílčího povodí Dyje ze svého rozpočtu finančně přispěl: Pardubický kraj a Zlínský kraj.