Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
  • Česky
  • English
Úvodní obrázek

ÚVODNÍ ZPRÁVA

ÚVODNÍ ZPRÁVA (0,8 MB)

I. Charakteristiky dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu

I. Charakteristiky dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (59 MB)

II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod

II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod (60 MB)

III. Monitoring a hodnocení stavu

III. Monitoring a hodnocení stavu (108 MB)

IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodu

IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodu (0,9 MB)

V. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny

V. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny (77 MB)

VI. Opatření k dosažení cílů

VI. Opatření k dosažení cílů (68 MB)

VII. Ekonomické údaje

VII. Ekonomické údaje (0,2 MB)

VIII. Doplňující údaje

VIII. Doplňující údaje (0,4 MB)Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (58 MB)
Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
Copyright © 2016 Povodí Moravy, s.p. | Všechna práva vyhrazena