Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
  • Česky
  • English
Úvodní obrázek
Mapa III.1.1a - Profily situačního monitoringu povrchových vod
Mapa III.1.1b - Profily provozního monitoringu povrchových vod (plánované na 2013–2018)
Mapa III.1.1c - Profily monitoringu kvantitativních složek
Mapa III.1.2a - Profily monitoringu podzemních vod
Mapa III.1.2b - Profily monitoringu kvantitativního stavu podzemních vod
Mapa III.1.3a - Monitoring území vyhrazených pro odběr vody pro lidskou spotřebu
Mapa III.1.3b - Monitoring zranitelných oblastí (plánovaný na 2013–2018)
Mapa III.2.1a - Hodnocení ekologického stavu a ekologického potenciálu útvarů povrchových vod
Mapa III.2.1b - Hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod
Mapa III.2.1c - Hodnocení celkového stavu útvarů povrchových vod
Mapa III.2.2a - Chemický stav útvarů podzemních vod a identifikace útvarů podzemních vod s výrazným vzestupným trendem znečišťujících látek
Mapa III.2.2b - Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu dusičnanů
Mapa III.2.2c - Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu pesticidů
Mapa III.2.2d - Chemický stav útvarů podzemních vod z hlediska obsahu dalších znečišťujících látek
Mapa III.2.2e - Kvantitativní stav útvarů podzemních vod
Mapa III.2.3a - Hodnocení plnění cílů – území vyhrazená pro odběry vody pro lidskou spotřebu
Mapa III.2.3b - Hodnocení plnění cílů – zranitelné oblasti
Mapa III.2.3c - Hodnocení plnění cílů – povrchové vody využívané ke koupání
Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
Copyright © 2016 Povodí Moravy, s.p. | Všechna práva vyhrazena