Plán dílčího povodí Dyje
  • Česky
  • English
Obrázek na pozadí
Tabulka VI.1a Opatření typu "A" k dosažení cílů
Tabulka VI.1b Opatření typu "B" k dosažení cílů
Tabulka VI.1c Opatření typu "C" k dosažení cílů
Tabulka VI.1.3d Opatření z kapitoly VI.1.3 navrhovaná v II. plánovacím cyklu
Tabulka VI.1.7a Opatření z kapitoly VI.1.7 nezahájená
Tabulka VI.1.7b Opatření z kapitoly VI.1.7 probíhající k 31. 12. 2015
Tabulka VI.1.7c Opatření z kapitoly VI.1.7 dokončená
Tabulka VI.1.7d Opatření z kapitoly VI.1.7 navrhovaná v II. plánovacím cyklu
Tabulka VI.1.10a Opatření z kapitoly VI.1.10 nezahájená či bez znalostí stavu
Tabulka VI.1.10b Opatření z kapitoly VI.1.10 probíhající k 31. 12. 2015
Tabulka VI.1.10c Opatření z kapitoly VI.1.10 dokončená
Tabulka VI.1.10d Opatření z kapitoly VI.1.10 navrhovaná v II. plánovacím cyklu
Tabulka VI.1.12a Revitalizace vodních toků a rybí přechody - opatření nezahájená
Tabulka VI.1.12b Revitalizace vodních toků a rybí přechody - opatření probíhající
Tabulka VI.1.12c Revitalizace vodních toků a rybí přechody - opatření dokončená
Tabulka VI.1.12d Revitalizace vodních toků - opatření navrhovaná v II. plánovacím cyklu
Tabulka VI.1.17a Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR – nezahájená
Tabulka VI.1.17b Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR – probíhající
Tabulka VI.1.17c Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR – dokončená
Tabulka VI.1.17d Opatření v oblastech s významným povodňovým rizikem navrhovaná v II. plánovacím cyklu
Tabulka VI.1.18a Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – nezahájená
Tabulka VI.1.18b Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – probíhající
Tabulka VI.1.18c Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – dokončená
Tabulka VI.1.18d Opatření mimo oblasti s významným povodňovým rizikem navrhovaná v II. plánovacím cyklu
Plán dílčího povodí Dyje
Copyright © 2016 Povodí Moravy, s.p. | Všechna práva vyhrazena