Plán dílčího povodí Dyje
  • Česky
  • English
Obrázek na pozadí

Průvodní listy útvarů povrchových vod Plánu dílčího povodí Dyje

Pracovní číslo VÚ ID vodního útvaru Název vodního útvaru
D001 DYJ_0010 Moravská Dyje od pramene po tok Myslůvka
D002 DYJ_0020 Myslůvka od pramene po ústí do toku Moravská Dyje
D003 DYJ_0030 Řečice (Olšanský potok) od pramene po vzdutí nádrže Nová Říše
D004 DYJ_0045_J Nádrž Nová Říše na toku Řečice (Olšanský potok)
D005 DYJ_0050 Vápovka od pramene po ústí do toku Moravská Dyje, včetně toku Řečice (Olšanský potok) od hráze nádrže Nová Říše
D006 DYJ_0060 Bolíkovský potok od pramene po ústí do toku Moravská Dyje
D007 DYJ_0070 Moravská Dyje od toku Myslůvka po státní hranici
D008 DYJ_0080 Pstruhovec od pramene po státní hranici
D009 DYJ_0090 Slavonický potok od pramene po státní hranici
D010 DYJ_0100 Dyje od státní hranice po vzdutí nádrže Vranov, včetně toku Křeslický potok
D011 DYJ_0110 Želetavka od pramene po Manešovický potok
D012 DYJ_0120 Manešovický potok od pramene po ústí do toku Želetavka
D013 DYJ_0130 Bihanka od pramene po ústí do toku Želetavka
D014 DYJ_0140 Želetavka od Manešovického potoka po vzdutí nádrže Vranov
D015 DYJ_0155_J Nádrž Vranov na toku Dyje
D016 DYJ_0160 Dyje od hráze nádrže Vranov po státní hranici
D017 DYJ_0170 Dyje od státní hranice po vzdutí nádrže Znojmo
D018 DYJ_0180 Dyje od vzdutí nádrže Znojmo po státní hranici
D019 DYJ_0185_J Rybník Dolní Jaroslavický
D020 DYJ_0190 Dyje od státní hranice po státní hranici
D021 DYJ_0200 Dyje od státní hranice po vzdutí nádrže Nové Mlýny I.– horní
D022 DYJ_0210 Jevišovka od pramene po tok Ctidružický potok
D023 DYJ_0220 Ctidružický potok od pramene po ústí do toku Jevišovka
D024 DYJ_0230 Nedveka od pramene po ústí do toku Jevišovka
D025 DYJ_0240 Plenkovický potok od pramene po ústí do toku Jevišovka
D026 DYJ_0250 Křepička od pramene po ústí do toku Jevišovka
D027 DYJ_0260 Skalička od pramene po ústí do toku Jevišovka
D028 DYJ_0270 Jevišovka od toku Ctidružický potok po ústí do Dyje
D029 DYJ_0295_J Nádrž Nové Mlýny I. - horní na toku Dyje
D030 DYJ_0300 Svratka od pramene po Bílý potok
D031 DYJ_0310 Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka
D032 DYJ_0320 Fryšávka od pramene po ústí do toku Svratka
D033 DYJ_0330 Svratka od toku Bílý potok po vzdutí nádrže Vír I.
D034 DYJ_0345_J Nádrž Vír I na toku Svratka
D035 DYJ_0350 Bystřice od pramene po ústí do toku Svratka
D036 DYJ_0360 Hodonínka od pramene po ústí do toku Svratka
D037 DYJ_0370 Nedvědička od pramene po ústí do toku Svratka
D038 DYJ_0380 Svratka od hráze nádrže Vír I. po tok Bobrůvka (Loučka)
D039 DYJ_0390 Bobrůvka (Loučka) od pramene po tok Libochovka
D040 DYJ_0400 Libochovka od pramene po ústí do toku Bobrůvka (Loučka)
D041 DYJ_0410 Bobrůvka (Loučka) od toku Libochovka po ústí do toku Svratka
D042 DYJ_0420 Besének od pramene po ústí do toku Svratka
D043 DYJ_0430 Lubě od pramene po ústí do toku Svratka
D044 DYJ_0440 Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka
D045 DYJ_0450 Svratka od toku Bobrůvka (Loučka) po vzdutí nádrže Brno
D046 DYJ_0460 Kuřimka od pramene po vzdutí nádrže Brno
D047 DYJ_0470 Veverka od pramene po vzdutí nádrže Brno
D048 DYJ_0485_J Nádrž Brno na toku Svratka
D049 DYJ_0490 Svratka od hráze nádrže Brno po tok Svitava
D050 DYJ_0500 Svitava od pramene po tok Křetínka
D051 DYJ_0510 Křetínka od pramene po vzdutí nádrže Letovice
D052 DYJ_0525_J Nádrž Letovice na toku Křetínka
D053 DYJ_0530 Křetínka od hráze nádrže Letovice po ústí do toku Svitava
D054 DYJ_0540 Bělá od pramene po vzdutí nádrže Boskovice
D055 DYJ_0550 Okrouhlý potok od pramene po vzdutí nádrže Boskovice
D056 DYJ_0565_J Nádrž Boskovice na toku Bělá
D057 DYJ_0570 Bělá od hráze nádrže Boskovice po ústí do toku Svitava
D058 DYJ_0580 Býkovka od pramene po ústí do toku Svitava
D059 DYJ_0590 Svitava od toku Křetínka po tok Punkva
D060 DYJ_0600 Punkva od pramene po ponor
D061 DYJ_0610 Bílá voda od pramene po Marianínský potok včetně
D062 DYJ_0620 Punkva od ponoru po ústí do toku Svitava
D063 DYJ_0630 Šebrovka od pramene po ústí do toku Svitava
D064 DYJ_0640 Křtinský potok od pramene po ústí do toku Svitava
D065 DYJ_0650 Svitava od toku Punkva po ústí do toku Svratka
D066 DYJ_0660 Bobrava od pramene po ústí do toku Svratka
D067 DYJ_0670 Svratka od toku Svitava po tok Litava (Cézava)
D068 DYJ_0680 Litava (Cézava) od pramene po Litenčický potok včetně
D069 DYJ_0690 Hvězdlička od pramene po ústí do toku Litava (Cézava)
D070 DYJ_0700 Litava (Cézava) od toku Litenčický potok po Rakovec
D071 DYJ_0710 Rakovec od pramene po Vážanský potok včetně
D072 DYJ_0720 Rakovec od toku Vážanský potok po ústí do toku Litava (Cézava)
D073 DYJ_0730 Litava (Cézava) od toku Rakovec po tok Říčka (Zlatý potok)
D074 DYJ_0740 Říčka (Zlatý potok) od pramene po tok Roketnice
D075 DYJ_0750 Roketnice od pramene po ústí do toku Říčka (Zlatý potok)
D076 DYJ_0760 Říčka (Zlatý potok) od toku Roketnice po ústí do toku Litava (Cézava)
D077 DYJ_0770 Moutnický (Borkovanský) potok od pramene po ústí do toku Litava (Cézava)
D078 DYJ_0780 Litava (Cézava) od toku Říčka (Zlatý potok) po ústí do toku Svratka
D079 DYJ_0790 Šatava od pramene po ústí do toku Svratka
D080 DYJ_0800 Svratka od toku Litava (Cézava) po vzdutí nádrže Nové Mlýny II.- střední
D081 DYJ_0810 Jihlava od pramene po Třešťský potok
D082 DYJ_0820 Trešťský potok od pramene po ústí do toku Jihlava
D083 DYJ_0830 Maršovský potok od pramene po vzdutí nádrže Hubenov
D084 DYJ_0845_J Nádrž Hubenov na toku Maršovský potok
D085 DYJ_0850 Jihlava od toku Třešťský potok po tok Jihlávka, včetně toku Maršovský potok od hráze nádrže Hubenov
D086 DYJ_0860 Jihlávka od pramene po ústí do toku Jihlava
D087 DYJ_0870 Jihlava od toku Jihlávka po tok Brtnice
D088 DYJ_0880 Brtnice od pramene po ústí do toku Jihlava
D089 DYJ_0890 Stařečský potok od pramene po ústí do toku Jihlava
D090 DYJ_0900 Klapovský potok od pramene po ústí do toku Jihlava
D091 DYJ_0910 Mlýnský potok od pramene po ústí do toku Jihlava
D092 DYJ_0920 Jihlava od toku Brtnice po vzdutí nádrže Dalešice
D093 DYJ_0935_J Nádrž Dalešice na toku Jihlava
D094 DYJ_0945_J Nádrž Mohelno na toku Jihlava
D095 DYJ_0950 Jihlava od hráze nádrže Mohelno po tok Oslava
D096 DYJ_0960 Oslava od pramene po Bohdalovský potok
D097 DYJ_0970 Bohdalovský potok od pramene po ústí do toku Oslava
D098 DYJ_0980 Znětský potok od pramene po ústí do toku Oslava
D099 DYJ_0990 Oslava od toku Bohdalovský potok po vzdutí nádrže Mostiště
D100 DYJ_1005_J Nádrž Mostiště na toku Oslava
D101 DYJ_1010 Oslava od hráze nádrže Mostiště po tok Balinka
D102 DYJ_1020 Balinka od pramene po Lavičský potok
D103 DYJ_1030 Svatoslavský potok od pramene po ústí do toku Balinka
D104 DYJ_1040 Balinka od toku Lavičský potok včetně po ústí do toku Oslava
D105 DYJ_1050 Vodra od pramene po ústí do toku Oslava
D106 DYJ_1060 Polomina od pramene po ústí do toku Oslava
D107 DYJ_1070 Okarecký potok od pramene po ústí do toku Oslava
D108 DYJ_1080 Chvojnice od pramene po ústí do toku Oslava
D109 DYJ_1090 Balinka od pramene po ústí do toku Oslava
D110 DYJ_1100 Oslava od toku Balinka po ústí do toku Jihlava
D111 DYJ_1110 Rokytná od pramene po tok Rokytka
D112 DYJ_1120 Rokytka od pramene po Jakubovský potok včetně
D113 DYJ_1130 Štěpánovický potok od pramene po ústí do toku Rokytná
D114 DYJ_1140 Rokytná od toku Rokytka po tok Rouchovanka, včetně toku Rokytka od toku Jakubovský potok
D115 DYJ_1150 Rouchovanka od pramene po ústí do toku Rokytná
D116 DYJ_1160 Rokytná od toku Rouchovanka po ústí do toku Jihlava
D117 DYJ_1170 Olbramovický potok od pramene po vzdutí rybníka Novoveský
D118 DYJ_1175_J Rybník Novoveský na toku Olbramovický potok
D119 DYJ_1180 Jihlava od toku Oslava po vzdutí nádrže Nové Mlýny II.- střední
D120 DYJ_1185_J Rybník Starý
D121 DYJ_1186_J Rybník Vrkoč
D122 DYJ_1195_J Nádrž Nové Mlýny II. - střední na toku Dyje
D123 DYJ_1205_J Nádrž Nové Mlýny III. - dolní na toku Dyje
D124 DYJ_1210 Trkmanka od pramene po Spálený potok
D125 DYJ_1220 Spálený potok od pramene po ústí do toku Trkmanka
D126 DYJ_1230 Trkmanka od toku Spálený potok po ústí do toku Dyje
D127 DYJ_1240 Dyje od hráze nádrže Nové Mlýny III.- dolní po tok Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná
D128 DYJ_1250 Včelínek (Sedlecký potok) od státní hranice po ústí do toku Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná
D129 DYJ_1255_J Rybník Nesyt na toku Včelínek (Sedlecký potok)
D130 DYJ_1260 Dyje od toku Odlehčovací rameno Dyje, Poštorná po tok Kyjovka (Stupava)
D131 DYJ_1270 Kyjovka (Stupava) od pramene po tok Hruškovice
D132 DYJ_1280 Hruškovice od pramene po ústí do toku Kyjovka (Stupava)
D133 DYJ_1290 Kyjovka (Stupava) od toku Hruškovice po ústí do Dyje
D134 DYJ_1300 Dyje od toku Kyjovka (Stupava) po tok Morava

Plán dílčího povodí Dyje
Copyright © 2016 Povodí Moravy, s.p. | Všechna práva vyhrazena