Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
  • Česky
  • English
Úvodní obrázek
Tabulka VI.1a - Opatření typu "A" k dosažení cílů
Tabulka VI.1b - Opatření typu "B" k dosažení cílů
Tabulka VI.1c - Opatření typu "C" k dosažení cílů
Tabulka VI.1.7a - Opatření z kapitoly VI.1.7 nezahájená
Tabulka VI.1.7b - Opatření z kapitoly VI.1.7 probíhající k 31. 12. 2015
Tabulka VI.1.7c - Opatření z kapitoly VI.1.7 dokončená
Tabulka VI.1.7d - Opatření z kapitoly VI.1.7 navrhovaná v II. plánovacím cyklu
Tabulka VI.1.10a - Opatření z kapitoly VI.1.10 nezahájená či bez znalostí stavu
Tabulka VI.1.10b - Opatření z kapitoly VI.1.10 probíhající k 31. 12. 2015
Tabulka VI.1.10c - Opatření z kapitoly VI.1.10 dokončená
Tabulka VI.1.10d - Opatření z kapitoly VI.1.10 navrhovaná v II. plánovacím cyklu
Tabulka VI.1.12a - Revitalizace vodních toků a rybí přechody - opatření nezahájená
Tabulka VI.1.12b - Revitalizace vodních toků a rybí přechody - opatření probíhající
Tabulka VI.1.12c - Revitalizace vodních toků a rybí přechody - opatření dokončená
Tabulka VI.1.12d - Revitalizace vodních toků - opatření navrhovaná v II. plánovacím cyklu
Tabulka VI.1.17a - Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR – nezahájená
Tabulka VI.1.17b - Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR – probíhající
Tabulka VI.1.17c - Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní v OsVPR – dokončená
Tabulka VI.1.17d - Opatření v oblastech s významným povodňovým rizikem navrhovaná v II. plánovacím cyklu
Tabulka VI.1.18a - Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – nezahájená
Tabulka VI.1.18b - Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – probíhající
Tabulka VI.1.18c - Opatření ke snížení nepříznivých účinků povodní mimo OsVPR – dokončená
Tabulka VI.1.18d - Opatření mimo oblasti s významným povodňovým rizikem navrhovaná v II. plánovacím cyklu
Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
Copyright © 2016 Povodí Moravy, s.p. | Všechna práva vyhrazena